2492029054 1ο Χλμ Τυρνάβου - Λάρισας, Τύρναβος alphaomega.larisa@gmail.com
1